top of page

Wat is een onregelmatige steek bij het frezen?


Pramet SSN11 milling cutter

Een onregelmatige steek is de ongelijke afstand tussen de tanden van een frees. Dit ontwerp beperkt trillingen en lawaai die worden veroorzaakt door de machine, het gereedschap en het werkstuk.

Bij gewone frezen staan de tanden op regelmatige, onderling gelijke afstand van elkaar. Maar om de productiviteit te verhogen, vooral bij het hoekfrezen, is het belangrijk om de kans op trillingen zo klein mogelijk te houden.

Wetenschappelijke studies laten zien dat de stabiliteit van de freesbewerking verbetert als de ruimte tussen de tanden niet constant is.

Waardoor komt dat?

Trillingen ontstaan door dynamische interacties tussen het snijgereedschap en het werkstuk. Dit kan voorkomen bij alle bewerkingsgereedschappen, zelfs de nieuwste. Trillingen kunnen ook voorkomen bij zeer lage snijsnelheden, die vaak worden gebruikt om trillingen bij metaal verspanen te voorkomen.

Willem Wittebol

Ze hebben niet alleen een negatief effect op de standtijd, maar er zijn vaak ook extra, meestal handmatige, bewerkingen nodig om de trillingssporen van het oppervlak te verwijderen. Trillingen leiden daarom tot een lagere productiviteit, hogere kosten en een inconsistente productkwaliteit.

Om trillingsvrij te kunnen bewerken en het spaanvolume te verbeteren, worden hoge spilsnelheden gebruikt met frezen met een regelmatige steek. Maar voor veel bewerkingen is dit niet mogelijk. De vereiste snelheden zijn wellicht niet beschikbaar voor het bewerkingsgereedschap dat door de klant wordt gebruikt.

Frezen met een onregelmatige steek bieden een aanzienlijk betere stabiliteit bij lagere snelheden. Het nieuwe assortiment SSN11-frezen voor hoge voedingssnelheden heeft dit ontwerp bijvoorbeeld vanaf een diameter van 40 mm en groter.

Willem Wittebol

Technical education manager

Dormer Pramet

bottom of page