top of page

Gelijke tred houden met internetontwikkelingen


Een bedrijfswebsite is een communicatiemiddel dat voortdurend in ontwikkeling is en waarvoor constant aandacht, ondersteuning en ontwikkeling nodig zijn.

Voor de marketing-en communicatiemanager die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de Dormer Pramet-website, staat het begin van een nieuw jaar voor een moment van evaluatie van de afgelopen 12 maanden en voor het opstellen van plannen voor de toekomst.

In 2016 hebben we onze aandacht gericht op het creëren van content door het aanleveren van goede en geoptimaliseerde pagina's, niet alleen vanuit een globaal bedrijfsperspectief, maar ook met een lokale kant. Qua nieuws, homepage banners en promotionele pushes hebben we meer dan 200 items gepubliceerd, globaal en lokaal.

Dario Furlato

De impact van deze nieuwe content kunnen we beoordelen met onze Google Analytics, waar we goede resultaten hebben geboekt in termen van aantallen bezoeken (+18%) en gebruikers (+10%) vergeleken met de voorgaande 12 maanden.

Vanuit sociale media perspectief hadden we ook een substantiële toename in het aantal referrals (bezoeken aan de website afkomstig van sociale media) van meer dan 300%. Dit betreft Facebook +260%, LinkedIn +60% en Twitter +856%.

Het aantal organische bezoeken aan de website nam ook toe met 16%, wat het werk onderstreept dat we hebben gedaan aan content-optimalisatie en aan het verbeteren van de website-instellingen.

We kijken nog naar verdere websiteverbeteringen voor 2017, met name in de productsectie, zodat klanten de gereedschappen die zij nodig hebben makkelijker en sneller kunnen vinden. Het gaat hierbij om een herziening van de structuur en het toevoegen van een nieuwe productzoekfunctionaliteit.

Het regelmatig ontwikkelen van nieuwe content en functionaliteitupdates, plus het evalueren van de resultaten uit het verleden, zijn alle gericht op het verbeteren van de bruikbaarheid en het optimaliseren van de zoekmotor. Door dit constante streven naar verbetering kunnen we een website maken waar de bezoekers steeds weer terugkomen en op reageren.

Dario Furlato

Marketing- en communicatiemanager

bottom of page