top of page

Co se rozumí pod pojmem diferenciální rozteč ve frézování?


Pramet SSN11 milling cutter

Diferenciální rozteč je nepravidelná vzdálenost mezi zuby frézy. Toto provedení omezuje vibrace a snižuje hluk mezi strojem, nástrojem a obrobkem.

Frézy mají obvykle pravidelné rozestupy zubů, které jsou rozděleny rovnoměrně. Pro zvýšení produktivity, zejména při frézování do rohu, je však důležité minimalizovat rizika chvění.

Vědecké studie ukázaly, že stabilita frézování se zlepšuje, pokud vzdálenost mezi zuby není konstantní.

Proč tomu tak je?

Vibrace se vytvářejí v důsledku dynamických interakcí mezi řezným nástrojem a obrobkem. Může k tomu docházet na všech, dokonce i na těch nejnovějších obráběcích strojích. Chvění se může vytvářet i při velmi nízkých řezných rychlostech, což se běžně využívá k potlačení vibrací při obrábění kovů.

Willem Wittebol

Kromě negativního vlivu na životnost nástroje je obvykle nutné odstranit stopy po chvění, které zůstaly na povrchu, a tyto další operace se většinou provádějí ručně. Vibrace a chvění proto vedou k snížené produktivitě, zvýšeným nákladům a nekonzistentní kvalitě produktu.

Aby bylo možné provádět obrábění bez chvění a zlepšit rychlost odstraňování materiálu, využívají se u fréz s pravidelnou zubovou roztečí vysoké otáčky vřetena. U mnoha operací to však není možné, protože požadované otáčky nemusí být na obráběcím stroji používaném zákazníkem k dispozici.

Pokud jsou tedy otáčky omezené, frézy s diferenciální roztečí nabízejí významné zlepšení stability. Například u nového sortimentu fréz SSN11 společnosti Dormer Pramet pro frézování s vysokým posuvem je tato konstrukční vlastnost k dispozici u řad od průměrů 40 mm výše.

Willem Wittebol

ředitel technického vzdělávání

Dormer Pramet

bottom of page