top of page

Přizpůsobení nabídky výrobků tak, aby splňovala potřeby segmentu


Ve společnosti Dormer Pramet máme k dispozici široký program 40 000 výrobků, přičemž rotační nástroje tvoří většinu našich prodejů a jejich růst je nejrychlejší na trhu. Dobře si v posledních letech vedou zejména nástroje z monolitního karbidu, ale silný růst vykazují i nástroje z rychlořezné oceli (HSS).

V sortimentu našich rotačních nástrojů je více než 13 000 produktů určeno pro výrobu otvorů a 5 500 položek je určeno pro výrobu závitů. Jako vždy budeme i nadále uvádět na trh nové nástroje, abychom zajistili, že nabídka našich produktů zůstane pro zákazníky relevantní.

Mezi segmenty speciálního zaměření patří i nadále všeobecné obrábění, oblast údržby, oprav a renovací (MRO), formy a zápustky, železniční odvětví a těžké obrábění. Nedávno byl doplněn segment výroby a montáže leteckých a kosmických konstrukcí, abychom se byli schopni prosadit i v této oblasti, a to zejména po akvizici společnosti Wetmore Tool and Engineering v lednu 2019.

Gautam Ahuja

Věříme, že růst poptávky po řezných nástrojích bude přicházet z leteckého a kosmického odvětví, které nyní v Indii prochází počátečním vývojem, a proto nabízí významný potenciál. Dalšími odvětvími, která indická vláda otevřela soukromému sektoru, jsou železnice a obrana, což rovněž podpoří růst v těchto oblastech.

Odvětví řezných nástrojů je připraveno na výzvu, kterou tyto sektory přinášejí, a je odhodláno vytvářet výrobky vhodné pro budoucnost. Hodně se toho odehrává v oblasti výzkumu a vývoje, a to i ve firmě Dormer Pramet, a nový vývoj produktů se zaměřuje na poskytování vysoké životnosti a produktivity našim zákazníkům.

Všechny segmenty však podléhají tržním podmínkám. HDP v Indii je velmi nízké, zejména v důsledku všeobecných voleb v dubnu a květnu, a také v důsledku globálního zpomalení.

Zejména automobilový průmysl prochází těžkou fází kvůli vysokým úrokovým sazbám a novým emisním normám BS VI, které vstoupí v platnost v dubnu 2020. Úroveň výroby je nízká, protože všechny automobilové společnosti jsou ve fázi přechodu, což vede k nižší spotřebě řezných nástrojů. Vláda také tlačí na průmysl, aby co nejdříve dodával elektrická vozidla.

Nicméně s příznivým větrem v zádech a se zahájením období svátků je pravděpodobné, že se průmysl v Indii odrazí zpět do svých předchozích objemů, a zemi bychom opět měli vidět jako jednu z nejrychleji rostoucích velkých ekonomik na světě.

Gautam Ahuja

Ředitel

Dormer Pramet India

bottom of page