top of page

Jaký vliv má povlakování a geometrie závitníků?


Dormer Blue Shark tap

Shark Line je náš sortiment závitníků určených speciálně pro určitý materiál, které poskytují vysoký výkon a spolehlivost. Johan Bodin, manažer pro výzkum, vývoj a globální produkty ve výrobě závitů společnosti Dormer Pramet, vysvětluje dopad různých povlaků a geometrií tohoto sortimentu na výkonové parametry.

Naše řada závitníků Shark Line zahrnuje vícevrstvý keramický povlak z PVD, který prochází následným vyhlazením. Po nanesení povlaku TiAlN se aplikuje dodatečná povrchová úprava, která činí povrch hladší a odolnější vůči tvorbě nárůstku. Díky tomu je ideální pro vysoké řezné rychlosti.

Na speciální závitníky Shark, jako je náš Blue-ring, se nanáší povlak SUPER-B. Ten má vysokou tvrdost a teplotní odolnost materiálu TiAlN v kombinaci s třecími a mazacími vlastnostmi povrchové vrstvy WC/C (směs karbidu wolframu a uhlíku), což dále zlepšuje hladký odvod třísek.

Toto je obzvláště výhodné při závitování v houževnatých, tepelně odolných materiálech s dlouhou třískou, jako je například korozivzdorná ocel, protože zabraňuje ulpívání třísek na řezném nástroji. Doporučuje se také pro hliník, protože povrch WC/C působí jako bariéra pro omezení adheze mezi materiálem obrobku a povlakem TiAlN.

Johan Bodin

Důležitým prvkem v aplikacích pro řezání závitů je nástrojový úhel a síla, kterou závitník vstupuje do obrobku. Toto působení zvyšuje teplotu a namáhání, a v důsledku toho deformaci materiálu a jeho destrukci ve formě třísek.

Práce s všeobecnou řeznou geometrií v materiálech, které mají nízkou houževnatost, může mít při výrobě závitů za následek nadměrný průměr. V materiálech, které mají vysokou houževnatost, mohou být závity závitníku obrobkem uzavřeny, čímž se zvyšuje riziko ohnutí a zlomení závitníku.

Geometrie našich závitníků Shark byla navržena tak, aby se tomuto jevu zabránilo a podporovala se nepřetržitá výroba. Pro výrobu správných závitů je nezbytné, aby úhel čela a úhel podbroušení závitníku byly vhodné pro daný rozsah materiálů.

Malý úhel čela poskytuje stabilitu potřebnou pro práci s tvrdými materiály, zatímco velký úhel čela

umožňuje nižší řeznou sílu pro práci v měkkých materiálech. Velký úhel podbroušení zabraňuje ulpívání při práci v materiálech s vysokou odolností a houževnatostí, zatímco malý úhel podbroušení zabraňuje vytváření příliš velkých závitů v materiálech s nízkou odolností a houževnatostí.

Johan Bodin

R&D & Global Product Manager – výroba závitů

Dormer Pramet

bottom of page