top of page

Co je to normalizovaný tvar závitu?

Víte, že existují různé normalizované tvary závitů, které nabízejí různé přípustné odchylky, tolerance a určení pro použití u šroubů, matic a spojovacích prvků?

Nejstarší tvar závitu je Whitworthův závit (BSW) vyvinutý sirem Josephem Whitworthem v roce 1841. Tento tvar závitu je charakterizován úhlem profilu 55° se zaoblením hřbetu a dna v 1/6 výšky základního trojúhelníku.

Jemný Whitworthův závit (BSF) je závit používaný ve spojení s BSW, pokud jsou vyžadována jemnější stoupání. Trubkový závit (BSP) má profil Whitworth a rozlišují se u něj dva typy, válcový (BSPP) a kónický (BSPT) závit. Tyto tvary závitů se často používají pro kapalinové aplikace, jako jsou vodní čerpadla a ventily radiátorů.

Willem Wittebol

Přestože tyto tvary závitů byly vytvořeny v 19. století, jsou dnes stále hojně využívány. S rozvojem moderních technologií se jejich vývoj posunul od závitníků a závitovacích oček až k jejich výrobě s použitím vyměnitelných břitových destiček.

Například společnost Dormer Pramet nedávno uvedla na trh nový materiál T8010 pro soustružení závitů a naše destičky lze použít při výrobě závitů BSW, BSF a BSPP. Tento sortiment destiček má buď částečný, nebo plný profil.

Částečný profil dokončuje pouze dno závitu a nedotýká se jeho hřbetu. Stejná destička s částečným profilem může být použita pro řezání závitů s libovolným stoupáním a stejným úhlem závitu (tj. 55°). Má malý poloměr dna závitu vhodný pro nejmenší stoupání.

K dokončení vnějšího/vnitřního průměru je zapotřebí další operace. Hlavní výhodou je snížení nákladů, protože odstraňuje potřebu jiné destičky, ale nedoporučuje se pro sériovou výrobu.

Destička s plným profilem celý závit dokončuje – dno i hřeben. Každé stoupání závitů vyžaduje jinou destičku, což nabízí lepší rozměrovou přesnost a dobře dokončený závit bez otřepů.

Kromě toho nabízí společnost Dormer Pramet řadu destiček pro závity UN a NPT. Tyto tvary závitů byly standardizovány v roce 1945 v USA, Kanadě a Velké Británii. Základní průměry jsou z velké části stejné jako u BSW, ale úhel profilu 60° s jinak zaobleným vrcholem a dnem závitu pochází ze Sellersova závitu pojmenovaného podle jeho tvůrce Williama Sellerse v roce 1868.

Willem Wittebol

ředitel technického vzdělávání

Dormer Pramet

bottom of page