Symbol třísky navazuje na stoletý vývoj značky Dormer


New Dormer logo

Značka Dormer se již od roku 1913, kdy byla ve Velké Británii založena společnost The Sheffield Twist Drill, z níž se později vyvinula, zabývá výrobou vysoce kvalitních nástrojů pro obrábění kovů.

Dormer Dovecote

Již od počátku se společnost rychle rozvíjela, a záhy tudíž vyvstala nutnost vytvořit vlastní obchodní známku. V roce 1917 přišel zástupce firmy v Nizozemsku s návrhem používat větrný mlýn s oknem Dormer, což byla slovní hříčka odkazující na jméno tehdejšího ředitele společnosti H. A. Dormera.

Značka Dormer Dovecote se stala registrovanou obchodní známkou společnosti a po řadu následujících desetiletí fungovala jako jasně rozpoznatelná pečeť kvality.

John Rushbrooke

Posuneme-li se o sto let vpřed, zjistíme, že značka Dormer stále existuje a je i nadále vysoce uznávaným jménem v oblasti obráběcích nástrojů. Tvoří nyní součást společnosti Dormer Pramet, v níž má na starost rotační nástroje pro vrtání, frézování a výrobu závitů.

V roce 2017 jsme představili nové logo značky Dormer, které má za cíl zapojit ji do naší celosvětové identity, vybudovat užší vztah se značkou Pramet zaměřenou na břitové destičky a také propagovat náš široce užívaný symbol „třísky“.

Zavedení symbolu třísky do loga představuje samozřejmě pro společnost Dormer významný krok. Naše tříska je jasným a trvalým znakem profesionality, a proto ji používáme v celém našem sortimentu jako symbol příslibu ztělesněného naším heslem Simply Reliable – Prostě spolehlivé.

Sledujeme tak stejnou filozofii, jaká vedla před více než sto lety ke vzniku obchodní známky Dormer Dovecote! Naše minulost tak přímo ovlivňuje i naši budoucnost.

John Rushbrooke

manažer pro strategii značek

Dormer Pramet