top of page

Zaměření na zlepšení praxe


Inside Experience Center

Naše nové praktické středisko Experience Center je účelové zařízení, které bylo oficiálně otevřeno v září v rámci veletrhu Cutting Days (Dny obrábění), mezinárodního veletrhu organizovaného společností Dormer Pramet (odkaz na Janin blog).

Proč jej ale nazýváme Experience Center?

Středisko Experience Center, které se nachází v areálu výrobní jednotky vyměnitelných břitových destiček v Šumperku v České republice, je místem, kde vznikají naše nové nápady, nové technologie, nové produkty a kde také předáváme své zkušenosti našim zákazníkům. Zaměření na zlepšení praxe

Myšlenkou na vybudování nového zařízení jsme se začali zabývat na konci roku 2014. Po několika dalších plánovacích schůzkách jsme již znali hlavní požadavky na jeho výstavbu.

Mezi ně patřila samostatná zkušební hala a předváděcí plocha, zařízení pro výzkum a vývoj soustředěná na jednom místě a dále prostor pro zákazníky, který bude z důvodu vyšší bezpečnosti i většího pohodlí oddělen od vlastní výrobní jednotky.

Pomoc s financováním výstavby střediska Experience Center (zkráceně XP Center) jsme získali z Evropského fondu pro regionální rozvoj EU, což nám umožnilo postavit budovu a získat stroje a zařízení.

S výstavbou jsme započali v dubnu 2016. (Podívejte se na krátkou prezentaci celého procesu výstavby.) Návrh nové budovy svou praktičností a jednoduchostí odpovídá filozofii naší společnosti Simply Reliable (Prostě spolehlivé). A její tvar dokonce připomíná soustružnický držák s destičkou!

Ve středisku Experience Center sídlí tři hlavní oddělení – vývoj technologií a materiálů, testování a vzdělávání. Cílem našeho oddělení vývoje technologií je například lépe zvládnout výrobní proces zaváděním nových technologií. Bude spolupracovat s dalšími techniky na projektech racionalizace, úspory nákladů a zlepšení produktů a jejich kvality.

Investovali jsme do nových analytických zařízení pro použití při vývoji výrobních technologií a materiálů. Součástí střediska je také měřicí a analytická laboratoř, která je, mimo jiné, vybavena rastrovacím elektronovým mikroskopem, 3D skenerem, elektromechanickým testovacím zařízením a zařízením pro rentgenovou difrakci.

Tyto investice do střediska XP Center jsou určeny nejen k budoucímu rozvoji naší společnosti, ale také k posilování vztahů a vzájemné důvěry s našimi zákazníky. K dispozici je šest strojů pro testování a další dva k demonstračním a školicím účelům. Znamená to nejen posílení naší kapacity, ale také to, že můžeme prakticky simulovat řadu různých výrobních prostředí.

Jedním z nejdůležitějších cílů střediska Experience Center je zajišťování vzdělávání a školení. Je to místo, kde se naši zákazníci mohou setkávat s našimi techniky, diskutovat s nimi o svých problémech při obrábění a společně hledat řešení svých potřeb.

Můžeme zde také vzdělávat jak své vlastní zaměstnance, tak zaměstnance našich zákazníků z hlediska představování nových produktů a zvyšování jejich znalostí o tom, jak je mohou používat k dosahování lepších výsledků.

Tento měsíc se například v našem XP Center konají takové důležité události, jako je školení Train the Trainer s představením našich nejnovějších produktů, hromadná návštěva 50 zákazníků z Ruska a globální interní konference pracovníků našich zákaznických služeb.

Chcete-li se dozvědět další informace o našem Experience Center, klikněte sem, nebo se obraťte na místní prodejní kancelář společnosti Dormer Pramet.

Vladimir Maixner

Technology & Process Development Manager

bottom of page