top of page

Dny obrábění 2017 budou největší v historii

Dny obrábění 2017 se zaměří na naši odbornost ve všech fázích procesu přípravy obráběcích nástrojů, počínaje konstrukcí přes výrobu až po testování a použití na trhu.

Akce se zúčastní více než 2 000 osob, přičemž přibližně třetina z nich bude ze zemí mimo ČR. Sem patří zákazníci a kolegové z různých trhů, dokonce až ze Severní Ameriky, Číny, Indie a Nového Zélandu.

Dalších 700 návštěvníků očekáváme z ČR, takže letošní ročník Dnů obrábění (4.–12. září) bude největší v dějinách firmy.

Návštěvníci si také budou moci prohlédnout naše nové Experience Center, jehož slavnostní otevření proběhne hned na začátků Dnů obrábění. Právě zde začíná cesta našich výrobků výzkumem a vývojem a testováním nových nástrojů.

V těsném sousedství nového XP centra se budou nacházet dvě plochy, na nichž budou mít návštěvníci možnost shlédnout historicky největší přehlídku výrobků značky Dormer Pramet, setkat se s 16 klíčovými partnery a vychutnat si naše pohostinství v podobě cateringu pro 150 lidí, který bude k dispozici nepřetržitě po dobu konání akce.

Jana Maixnerová

Celkem 250 m² bude vyhrazeno představení našich rotačních nástrojů a nástrojů s výměnnými řeznými destičkami, které budou vystaveny v tematických okruzích rozčleněných podle různých ISO materiálů a doplněny souvisejícími videi.

Přítomní budou mít rovněž možnost se podívat do našeho výrobního závodu v Šumperku, shlédnout ukázky obrábění či navštívit přečerpávací elektrárnu Dlouhé stráně.

Očekáváme rovněž, že Dny obrábění navštíví v posledních dvou dnech zasvěcených školám a učilištím přes 600 studentů.

Sledujte prosím naše profily na sociálních sítích, kde budeme zveřejňovat nejnovější zprávy, obrázky a videa před, během i po letošním ročníku Dnů obrábění 2017.

Jana Maixnerová

marketingová koordinátorka

Dormer Pramet CEE

bottom of page