top of page

Vytvoření našeho historicky největšího produktového katalogu

Právě jsme vydali největší katalog Pramet v historii naší společnosti. Jedná se o první edici, ve které jsme spojili sortimenty soustružení, frézování a vrtání do jedné společné publikace pro 20 různých jazyků.

Jak si asi dokážete představit, vytvořit katalog o 1 032 stranách je nemalým úkolem, a při tom jsme se ještě po celou tuto dobu snažili, aby katalog byl pro uživatele co nejvíce praktický a přehledný.

Nebylo to snadné, protože jsme prováděli i řadu nových doplnění a funkcí pro usnadnění výběru správného řezného nástroje. V důsledku toho je katalog vyměnitelných břitových destiček 2017 ve srovnání s předchozími verzemi mnohem obsáhlejší publikací.

Cílem bylo vytvořit praktickou příručku, a proto každá kapitola začíná částmi „Pokyny“ a „Navigace“. Našim zákazníkům chceme poskytovat veškeré potřebné informace o tom, jak se na stránkách orientovat a jak porozumět používaným symbolům a ikonám.

Část „Pokyny“ by měla zodpovědět všechny vaše dotazy a přispět tak k vynikající srozumitelnosti katalogu. Část „Navigace“ usnadňuje zákazníkovi proces volby a umožní mu snadno a rychle najít správný řezný nástroj, zejména podle požadovaných operací.

Pěkným příkladem je dvoustránková grafika na stranách M14–15. Uvádíme tam příslušný materiál obrobku vhodný pro celý náš program vyměnitelných břitových destiček pro frézování. Toto jsme do katalogu Pramet zařadili poprvé, ale je to prvek, který naše společnost již v minulosti používala v jiných publikacích.

Již jsem uvedl, že katalog je k dispozici ve 20 různých jazycích. Jedná se o stejné jazyky, na jaké jsou naši zákazníci zvyklí v našich katalozích monolitních nástrojů Dormer. Stejnou kombinaci jazyků jsme také použili v každé ze šesti vytvářených verzí.

Je to další příklad naší vyváženější koncepce ve všech našich produktových značkách pro zajištění, aby mezi naší produktovou literaturou nebyly žádné rozdíly bez ohledu na to, zda se jedná o vyměnitelné, nebo monolitní nástroje.

Věřím, že se Vám náš nový katalog Pramet 2017 bude líbit.

Radek Hudos

manažer pro marketing a komunikaci

bottom of page