top of page

Udržování tempa s vývojem webových stránek


Firemní webové stránky jsou neustále se rozvíjející komunikační nástroj, který vyžaduje stálou pozornost, podporu a vývoj.

Jakožto manažer pro marketing a komunikaci, zodpovědný za vývoj webových stránek Dormer Pramet, chápu začátek nového roku jako období ohlédnutí se za předešlými 12 měsíci a stanovení plánů pro budoucnost.

V roce 2016 jsme svou pozornost soustředili na tvorbu obsahu a své úsilí jsme zaměřili na zajištění kvalitních a optimalizovaných stránek, a to nejen z globálního firemního pohledu, ale také v jednotlivých oblastech. Co se týče zpráv, bannerů na domovské stránce a propagačních činností, publikovali jsme více než 200krát, a to globálně i lokálně.

Dopady tohoto nového obsahu můžeme posoudit z našich statistik v Google Analytics, kde jsme v porovnání s předchozími 12 měsíci získali dobré výsledky z hlediska počtu návštěv (+18 %) i uživatelů (+10 %).

Z hlediska sociálních sítí jsme také zaznamenali značný nárůst v tzv. „referralech“ (návštěvy webových stránek ze sociálních sítí) o více než 300 %. To zahrnuje Facebook +260 %, LinkedIn +60 % a Twitter +856 %.

Přirozená (organická) vyhledávanost našich webových stránek se také zvýšila o 16 %, což ukazuje, jakou práci jsme odvedli pro zlepšení optimalizace obsahu a úpravy v nastavení webových stránek.

V roce 2017 se těšíme na další vylepšení, zvláště v produktové sekci, která umožní zákazníkům rychlejší a snazší nalezení nástrojů, které potřebují. To zahrnuje přepracovanou strukturu a přidání nové funkce pro vyhledávání produktů.

Potřeba pravidelně vyvíjet nové aktualizace obsahu a funkcí, stejně jako ohlédnutí se za předchozími výsledky, mají za cíl zlepšit použitelnost a optimalizaci pro vyhledávače. Tato neustálá snaha o zlepšení nám umožňuje provozovat webové stránky, které lidé znovu a znovu navštěvují a používají.

Dario Furlato

manažer pro marketing a komunikaci

bottom of page