top of page

Pozitivní dopady rozvoje v oblasti elektronického obchodu


Hlavním prodejním kanálem značky Dormer Pramet jsou její distributoři. Existují různé typy a velikosti distributorů – od globálních organizací po malé obchody provozované živnostníky.

V posledních letech posiluje trend digitalizace prodeje prostřednictvím průmyslového B2B (Business to Business) trhu, a čím dále více distributorů tudíž přesouvá prodej na své on-line platformy.

Tato zásadní proměna probíhá na různých místech světa různě rychle a my, jako organizace přicházející do přímého styku se zákazníky, se těmto proměnám musíme přizpůsobit.

Jako manažer pro elektronický obchod společnosti Dormer Pramet mám za úkol společně s našimi prodejními týmy po celém světě aktivně zajišťovat produktové informace, které následně distributoři mohou využít na svých webech.

Začínáme distributorům poskytovat podporu prostřednictvím aktuálních a přesných údajů o výrobcích i mediálního materiálu, jako jsou obrázky a videa. S jejich pomocí pak distributoři mohou rozšiřovat své obchodní příležitosti a lépe prodávat naše nástroje po internetu.

Martin Hahn

V nadcházejícím období budeme i nadále rozvíjet a rozšiřovat tuto oblast podpory poskytováním většího množství produktových fotografií ve vysokém rozlišení spolu s podpůrnými informacemi, jež nám umožní pomoci našim zákazníkům v rozvoji jejich vlastních on-line aktivit.

Elektronický obchod má v rámci odvětví obráběcích nástrojů přímý dopad na řadu oblastí a tato naše aktivita tvoří nedílnou součást naší dlouhodobé obchodní strategie.

Staneme-li se spolehlivým partnerem v oblasti elektronického obchodu, získáme konkurenční výhodu. Naším zájmem proto je zajistit, abychom při jeho rozvoji vystupovali aktivně a stali se součástí tohoto růstu.

Dosavadní zpětná vazba od zákazníků, kteří s námi v této oblasti spolupracují, je povzbudivá. Vyzdvihují především pozitivní dopady na vzájemné vztahy, budování povědomí o produktech a rozvoj odbytu, což jim pomáhá při zajišťování vlastní budoucnosti i dobré pověsti v rámci odvětví.

Martin Hahn

manažer pro elektronický obchod

bottom of page