top of page

Zachování spolehlivosti a kvality


Čím dál více cestujících využívá moderní vlakovou dopravu z důvodu pohodlí, úspor nákladů, komfortu a bezpečnosti.

Pro výrobce železničních a vlakových komponentů je proto samozřejmostí zajišťovat každodenně dodávky kvalitních výrobků do tohoto odvětví. Společnost Dormer Pramet se na odvětví železnic zaměřuje po mnoho let a nabízí zákazníkům širokou škálu řezných nástrojů, které usnadňují jak výrobu, tak údržbu.

Železniční kola a kolejnice jsou nejdůležitějšími komponenty ve všech provozech, neboť představují rozhraní mezi vozidlem a kolejemi. Povrch kolejnice i železničních kol musí proto být vždy proveden v té nejvyšší kvalitě.

Jakékoli nerovnosti nebo rozdílnost v kvalitě povrchu může vytvořit nežádoucí síly, tření, vibrace a opotřebení, což může vést k nepříznivým účinkům na vozidlo a infrastrukturu. V případě vozů pro přepravu cestujících to může mít vliv nejen na jejich pohodlí, ale i na jejich bezpečnost.

Jako zavedený partner železničního odvětví na mnoha místech po celém světě podporuje společnost Dormer Pramet výrobu a reprofilaci kol i obrábění náprav, podvozků, renovace a profily kolejí, výhybek, základových desek, montáží náprav, křížení a dalších součástí kolejových vozidel.

Tomáš Hantek

Opracování kolejnic může být provedeno několika způsoby. Nejvíce časově náročné řešení představuje použití strojů pro pokládku kolejí, které vyměňují staré kolejnice za nové. Kolejnice je také možné brousit, avšak nevýhodou je, že tento postup umožňuje pouze malou hloubku řezu a možnost vzniku jisker představuje potenciální nebezpečí požáru.

Alternativní možností je dynamické frézování kolejnic. Reprofilování železniční trati bez odstranění kolejí přináší významné časové i finanční úspory. Není proto žádným překvapením, že dynamické frézování kolejí se stalo jedním z nejpopulárnějších technologických postupů. Avšak pro dosažení optimálních výsledků vyžaduje tato „pohyblivá“ aplikace speciální vybavení.

Dynamické frézování lze provádět pomocí speciálně zkonstruovaných vlakových souprav pracujících při konstantní rychlosti 700 metrů za hodinu. Pro reprofilaci kolejnic se používají dvě frézovací jednotky. První povrch hrubuje, druhá ho dokončuje a obě jednotky působí na obě kolejnice současně.

Je běžnou praxí, že při reprofilaci kolejnic se výměna destiček z důvodu opotřebení provádí přímo ve vlakové soupravě provádějící frézování. Aby se minimalizoval čas odstávky, obsluhy často mění celou frézu, a proto musí vlakovou soupravu opustit.

Rekonstrukce železniční infrastruktury se však obvykle provádí v noci, kdy je menší provoz. Pro zvýšení bezpečnosti je vhodné se vyhýbat výměně frézovací hlavy v průběhu směny, zejména v noci. Normální vzdálenost dosažená při frézování za standardní směnu je mezi 3 000 a 3 500 m. Železniční frézovací VBD a frézovací hlavy Dormer Pramet mají životnost více než 3 700 m, což znamená, že pracovníci mohou zůstat ve vlaku po celou dobu směny.

Náš sortiment pro železniční odvětví zahrnuje kotoučové frézy, kazety a vyměnitelné destičky pro dynamické frézování kolejnic. Například frézy pro frézování kolejnic od společnosti Pramet mají průměr 600 mm, řeznou rychlost 220–280 m/min a každý řezný zub zpracuje 3,5–5 mm délky kolejnice a řeže do hloubky 0,5–1,5 mm.

Tento výkon řezných nástrojů určených speciálně pro aplikace dynamického frézování kolejnic a náš cíl neustále vyvíjet nové produkty pro toto odvětví nám umožnily rozvinout silná partnerství s některými z předních světových železničních společností.

bottom of page